Primăria Nistorești - Județul Vrancea

Cascada Mișina

Adresa: Com. Valea Sarii.

Cascada Misina este o rezervatie naturala de tip mixt, situata in bazinul superior al Paraului Misina. Peisajul de astazi este consecinta intenselor procese tectonice din trecut, a evolutiei vaii pe suportul structural si stratigrafic geologic complex, ce au avut ca rezultat constituirea unei caderi de apa de aproximativ 12m, intr-un ansamblu peisagistic deosebit.

Aria protejata este dominata de Culmea Misinei si plaiul Intarcatoarea, situate la est si Culmea Fagetu Rotund la vest, ambele fiind orientate pe directia generala SV si NE. Sunt legate la sud pe Culmea Lacului Rosu, dispusa pe directia est si vest; din aceste culmi care demarcheaza bazinul hidrografic al Misinei superioare, se detaseaza o serie de culmi secundare care, in mare parte converg spre zona cascadei si confera reliefului un caracter puternic framantat, accentuat de reteaua hidrografica bogata, ale carei vai inguste au versantii abrupti si greu accesibili.

Din punctul de vedere al florei, au fost identificate 122 specii de plante superioare a caror pondere, dupa originea fitogeografica, seamana celei intalnite in ariile protejate invecinate, din Cheile Narujei: specii eurasiatice - 40 %, cosmopolite - 11 %, europene - 39 %, circumpolare - 6 %, si endemice - 4 %.

Habitatele forestiere ce caracterizeaza acest etaj: Paduri de tip Luzulo-Fagetum, Paduri de tip Asperulo-Fagetum si Paduri acidofile cu Picea adapostesc pe langa numeroasele specii de flora si fauna de interes comunitar, populatii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protectie. Rezervatie naturala, Cascada Misina se suprapune sitului Natura 2000 cu acelasi nume.